Cestovatelský portál s netradičním pohledem na současnost a historii. Vyber místo, prozkoumej ho, naplánuj cestu a jdi přímo Za Nosem.

Hrad Kalich

Hrad Kalich vybudoval roku 1421 slavný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Po hradu, který mu následně sloužil jako osobní sídlo, se pak i psal. Výzkumy doby nejnovější potvrdily, že i při stavbě Kalicha uplatnil Žižka svého vojenského génia a zanechal nám tak památku, jejíž opevňovací systém dalece předběhl svou dobu a ovlivnil evropské pevnostní stavitelství nadcházejícího novověku. Vynikající obranné kvality hradu se projevily dvakrát: v letech 1421 a 1437. V prvním případě nepomohla Žižkovým protivníkům k dobytí Kalicha dokonce ani ta skutečnost, že ještě nebyl zcela dokončen … Hradu skvěle připravenému na válku se tak nakonec nestal osudným boj, ale naopak zklidnění poměrů a změna filosofie a životního stylu šlechty na přelomu 15. a 16. století.

Za staveniště hradu Kalicha byla zvolena vysoká, solitérně stojící trachytová kupa nad Třebušínem. Místo téměř ideální, protože bylo prakticky neohrozitelné v 15. století prudce se rozvíjejícími palnými zbraněmi. Na ty ostatně reaguje i obvodové opevnění, které je technologicky zcela odlišné od soudobých hradních opevnění. Uplatnilo se zejména na východě, kde hrad chránil „pouze“ strmý svah; na ostatních stranách totiž terén tvoří téměř kolmé skalní bloky. Sídelní okrsek, sestávající z obytné věže a paláce, ležel v nejchráněnější jižní části areálu, zatímco severní skalní blok, tvořící přirozenou bariéru proti jedinému možnému směru přístupu a případně i útoku, měl čistě obrannou funkci. Podle legend na něm stávala věž s vysazeným patrem na konzolách, která měla připomínat kalich. Současné poznání existenci takového stavby na Kalichu sice popírá, nevylučuje se však, že nějaká velmi zvláštní stavba vojenské funkce a značně neobvyklé podoby zde skutečně stát mohla. Mimo veškerou pochybnost je však existence jiného, i v evropských souvislostech mimořádně významného obranného zařízení: zemního dělostřeleckého opevnění vysunutého před hrad dále na sever. Ani toto mimořádně progresivní opatření se však zřejmě nezdálo být stavebníkovi dostatečným, jak ukazují relikty ještě severněji ležící lehce opevněné předsunuté pozice. Chránily ji drobné okopy pro střelce – jedny z nejstarších, jaké byly dosud objeveny.

Víte, že opevnění hradu Kalicha, označované v soudobé češtině jako „sruby“, je konstrukčně a technologicky shodné s opevněním tvrze na Vítkově, která v památné bitvě 14. července 1420 pomohla husitům zastavit útok křižáků na Prahu?

Více najdete na http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz/pages/hrad-kalich.html

Článek vznikl za přispění Hrady českého středohoří, z.s.

Přečteno: 3073 krát Naposledy změněno dne: 19.08.2015
  • Naplánovat trasu


Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Odběr novinek

Najdete nás

 last usa 00000


Kudyznudy.cz - tipy na výlet